Florry - The Holey Bible (2024)

Florry schuurt op haar tweede album The Holey Bible hier en daar dicht tegen de muziek van Big Thief aan, maar de Amerikaanse band heeft ook een duidelijk eigen geluid met meer invloeden uit de alt-country
Het was wederom de Amerikaanse website Paste die me op het spoor zette van een prima album, want Paste was zo ongeveer de enige die The Holey Bible van Florry in een jaarlijstje opnam. Ik vond het album zelf vorig jaar wel erg dicht tegen Big Thief aan leunen, maar inmiddels hoor ik naast overeenkomsten ook verschillen. De zang op The Holey Bible doet af en toe flink aan Adrianne Lenker denken, maar Florry zit veel dichter tegen de alt-country dan tegen de indierock aan. Ik moest even wennen aan de wat onvaste zang en het ruwe geluid, maar de songs van de band blijken al snel aansprekend en ook in muzikaal opzicht klinkt het allemaal bijzonder lekker.

Florry - The Holey Bible (1)


De Amerikaanse band Big Thief is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een behoorlijk grote band en het is dan ook niet zo gek dat de muziek van de band invloed begint uit te oefenen op andere bands. De overigens uitstekende albums van Tenci en Florist uit 2022 en de nog betere albums van Wednesday en Ratboys uit 2023 lieten flink wat invloeden van de albums van Big Thief horen en ook het vorig jaar verschenen The Holey Bible van Florry maakt geen geheim van de bewondering voor de muziek van Big Thief.

Ik vond de invloed van Big Thief op het album van Florry vorig jaar bij vluchtige beluistering zelfs zo groot dat het me in de weg zat, maar daar moest ik op terug komen toen Paste Magazine het album een paar weken geleden opnam in een lijst met de beste country, folk en Americana albums van 2023 en ik er wat beter naar luisterde. Sindsdien ben ik The Holey Bible van Florry veel meer gaan waarderen en is de vergelijking met Big Thief ook wel wat naar de achtergrond verdwenen.

Laat ik beginnen bij de overeenkomsten met de muziek van Big Thief. Net als Big Thief verwerkt ook Florry zowel invloeden uit de Amerikaanse rootsmuziek als uit de indierock in haar muziek, die zowel oorspronkelijk als gruizig kan klinken. The Holey Bible is hierdoor in muzikaal opzicht niet zo heel ver verwijderd van Big Thief’s Dragon New Warm Mountain I Believe In You, nog altijd het meest recente Big Thief album.

Hiernaast beschikt ook Florry in de persoon van Francie Medosch over een zangeres met een stem waar je van moet houden. Ik krijg hier thuis iedereen in de gordijnen met de stem van Adrianna Lenker en dat lukt net zo makkelijk met de stem van Francie Medosch, die dicht tegen die van de Big Thief zangeres aan zit. Het is een wat schelle en soms wat onvast klinkende stem, die ik persoonlijk wel kan waarderen, al begrijp ik dat de zang op The Holey Bible ook wel wat tegen de haren in kan strijken.

The Holey Bible is echter zeker geen kopie van Big Thief’s Dragon New Warm Mountain I Believe In You. In een beperkt aantal tracks op het tweede album van Florry gaat het er wat steviger aan toe, maar over het algemeen genomen blijft Florry dichter bij de country, folk en Americana dan Big Thief. De muziek van de band uit Philadelphia, Pennsylvania, kan behoorlijk traditioneel klinken, maar omdat met name de zang ook wel wat schuurt, heeft The Holey Bible ook iets eigentijds.

Zeker de stem van Francie Medosch vraagt wel om enige gewenning, want zeker op het eerste gehoor lijkt ze er vrijwel continu flink naast te zitten, maar net als bij Adrianne Lenker went het snel. Ook het gitaarwerk op The Holey Bible is dik in orde en omdat ook de songs van Florry in de meeste gevallen aansprekend zijn, begrijp ik waarom Paste zo enthousiast is over het album.

Het is een album dat ik inmiddels toch vooral in het hokje alt-country zou duwen, al is het wel alt-country met een indierock twist. De songs waarin de band de grenzen met de indierock opzoekt zijn wat mij betreft de meest aansprekende songs op het album, al beginnen ook de wat meer traditionele countrysongs zich steeds nadrukkelijker op te dringen.

The Holey Bible Florry bleef qua aandacht en waardering wat achter bij het album van Ratboys en flink achter bij het album van Wednesday, dat vorig jaar zelfs flink wat jaarlijstjes aanvoerde, maar het album van Florry is zeker de moeite waard. Erwin Zijleman

De muziek van Florry is ook verkrijgbaar via de bandcamp pagina van de Amerikaanse band:https://florry.bandcamp.com/album/the-holey-bible-2.

Florry - The Holey Bible (2)

The Holey Bible van Florry is verkrijgbaar via de Mania webshop:

Florry - The Holey Bible (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5625

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.